Registrace na kurz salsy

 
Vyberte kurz:
 
Termín konání: Každé pondělí 06.04. - 08.06. 2020
Čas: 19:00 - 20:30
Místo: ABECEDA POZNÁNÍ, Malé náměstí 129 (nad antikvariátem), Hradec Králové.
Cena: 1300,-/ osobu Kurz obsahuje 10 x 90 min.
Poznámka:
Jméno a příjmení:  
Uveďte, prosím, obě jména, pokud hlásíte pár
Telefon:  
Email:    
Podmínky registrace:

Platnost přihlášky

Vyplněná přihláška je nezávazná a na jejím základě Vám rezervujeme místo v kurzu. Platnou se stává po úhradě kurzovného v předepsané výši. V případě obsazení kurzu si organizátor tanečního kurzu vyhrazuje právo zájemce odmítnout.

Konání kurzů

Konání kurzů neodpadá ani ve dnech, na něž připadají termíny státních svátků a některých školních prázdnin nebude-li oznámeno jinak .

Okolnosti bránící konání kurzu

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany organizátora tanečního kurzu, bránících konání kurzu/lekce, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.

Úhrada kurzovného

V hotovosti při zápisu v místě konání kurzu.

Stornovací podmínky

Po zahájení kurzu již nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých ze strany účastníka, které mu zabraňují v řádné docházce.