Výklad hudby pro tanečníky

Tanec je z jistého pohledu vlastně hudba vyjádřená pohybem. A proto je nutné porozumět nejprve hudbě. Hudba latinské ameriky je pestrá a různorodá. Je živá, pulzující. Plná, pro nás neznámých nástrojů a rytmů tolik odlišných od popu, rocku atd.

Jak vytrénovat uši

Než se však pustíte dále je třeba si říct několik upřímně myšlených vět či rad.
Poslouchejte salsu pořád. Den za dnem. Tisíce hodin jste strávili posloucháním, na rytmus jednodušší, populární hudby ať už doma nebo v rádiu. To je třeba dohnat a chvíli to může trvat. Rozhodně vám nepomůže pustit si 2x vaše jediné cd se salsou. Musí se vám v hlavě trochu usadit. Trénujte svůj mozek, aby vždy spojil tancování s hudbou, pohyby s rytmy. Rytmus prožíváte jen jste-li jeho aktivní součástí. Vnímání rytmu totiž nebývá nikdy pouze sluchové, ale sluchově motorickým projevem (leckdy jen podvědomé, v naznacích pohybu). Kdo z vás se někdo nepřistihl jak se jakoby nevědomky pohupoval nebo si klepal nohou do rytmu pěkné písničky?
Cvičte, cvičte, cvičte a vůbec nečekejte, že se salsu naučíte slyšet nebo tančit bez cvičení. To se nestane. Jako když se chcete naučit cizí jazyk.

Pro vaše, většinou netrénované, uši se může zdát chytlavý rytmus salsy složitý. Málokdo z nás na takové hudbě vyrostl. Příliš mnoho nástrojů s různými rytmy tvořící však kompaktní celek. Na vašem tanečním začátku se tedy dříve či později vkrade otázka: Co mám vlastně poslouchat dřív?
Jako návod jak se v těch bohatých rytmech a všech nástrojích vyznat může posloužit následující obrázek. Je to pomůcka k tomu, aby se každý z vás lépe orientoval v hudbním základu salsy jako tanečník a určil bezpečněji 1. dobu tanečních taktů a tím i další.
Následující zjednodušený obrázek zobrazuje pouze několik základních 

nástrojů a rytmů v nejjednodušší hudební formě a jde jen o zlomek možností. Základní vysvětlení je níže pod obrázkem.

takty

Takt
V hudbě se časová jednotka nazývá takt. Každý takt hudby je tvořen 4 údery. V salse většina frází obsahuje 2 skupiny o 4 taktech, což znamená 8 taktů (neboli 32dob/úderů). Zajímájí nás taneční takty, tedy základní frázování po 8dobách (= dva takty hudební).

Cowbells (Kravské zvony)

 • mají charakteristicky pronikavý zvuk (většinou kovový ev. dřevitý), jsou čitelné a jasně znějící
 • dají se velice snadno určit, protože jsou základní údery na liché doby 1,3,5,7

Kroky (On1)
nejběžnější i pro naše ucho snadnější je tančit na 1.dobu (čili první krok je na raz), protože naše tělo a podvědomí tuto dobu cítí, jen si to neuvědomujeme

 • v základních krocích jsou 3 kroky+pauza na 4 doby

Kontrabas

 • tento nástroj je slyšet spíše v pozadí, ale existují i skladby, ve kterých ji uslyšíte dost zřetelně
 • zde je znázorněn pouze jednoduchý basový základ (brknutí na doby 3,4 a 7,8)

Clave

 • je dřevěný tradiční nástroj vytvářející úderem o sebe vysoký a výrazný zvuk
 • zde jsou dvě základní rytmizace Son clave 3/2 a 2/3 (= počet úderů v 1. a 2. hudeb. taktu), které by měl každý dobrý tanečník znát a cítit je v hudbě
 • takt se 3 údery vnáší rytmické napětí (protože ty 3 údery jsou rovnoměrně rozděleny mezi 4 doby v taktu) a 2 údery v taktu naopak uvolnění
 • u Rumba clave 3/2 a 2/3 je vždy třetí úder v daném taktu posunut na mezidobu (na 4aresp. 8a)

Conga

 • rovněž jeden z typických nástrojů, kde se ani moc nelze zaměřit na konkrétní údery, protože variací je opravdu mnoho (obdobně jako u běžných kapel bicí)
 • nicméně nejvýrazněji lze slyšet dvojpoklepy na 4 nebo 8 dobu

Klavír

 • klavír zde zmiňuji, protože často drží pravidelnou melodickou linii v pasážích, kde ostatní nástroje hrají pro náslech složité a různorodé rytmy/sóĺa apod.
 • nebo může hrát i rytmicky náročnější sólovou pasáž
 • na klavíru, který hraje melodii je i dobře cítit tzv. Výzva a Odpověďlze to chápat jako pulzující melodickou komunikaci rozdělenou v již zmíněných 2 hudebních taktech8dobách (lze ji dobře vnímat při základním mambo kroku)

Tuto Výzvu a Odpověď však lze vysledovat například i v širším měřítku mezi tanečními takty.


Hlas

 • málem bych zapoměl ještě na jeden hudební prvek a tím je jednoduše hlas zpěváka, který se drží melodie a i zde je vhodné mluvit o Výzvě a Odpovědi, kterou můžeme někdy pozorovat v sóĺovém zpěvu, lépe však v dutech či odezvě zpěvákostatní členové kapely nebo hlasy členů kapely.

Jinak samozřejmě všechny nástroje hrají i složitější rytmické nebo melodické variace než zde uvedené. Další nástroje, které můžeme často slyšet jsou např. trumpety a pozouny, tres, timbales, bongo, guiro, maracas, flétna, housle, a další.

Zkoušejte tyto zde uvedené rytmy a principy rozpoznat v různých písních. O tom, že je třeba i toto cvičit a cvičit, ... jsem již psal. Vhodné je naučit se umět izolovat jednotlivé nástroje od ostatních a snažit se poslouchat jen jeden zvolený, společně s počítáním tak, aby jste vnímali první dobu v celých 8 dobách tanečního taktu. Mimo jiné i proto, že tyto jednotlivé linky hudebních nástrojů většinou nehraje kapela neustále po celou skladbu a v každé salse můžete slyšet různorodé složení hudebních nástrojů. Zkoušejte vytrénovat uši znovu, postupně a trpělivě spolu s tipy získaných na našich lekcích
Co by byl nebo je tanec jako salsa bez spojení s hudbou? Hudba je to, co by mělo být to první co začínajícího tanečníka zajímá. Hudba není kulisou, ale živou součástí tance. Dodává energii i radost a je inspirací pro váš pohyb.